Mysłowice

Instalacja: 6,39kWp.

Moduły:  LG 355 Wp

Inwerter: Solar Edge 6,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.