Mysłowice

Instalacja: 22,0kWp.

Moduły:  Ja Solar 340 Wp

Inwerter: Solar Edge 10,0 kW 2x wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.