Międzyrzecze

Instalacja: 8,5kWp.

Moduły:  LG 405 Wp

Inwerter: Solar Edge 8,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.