Libiąż

Instalacja: MOC 6,05kWp.

Moduły: Sharp 275 Wp

Inwerter: Solar Edge 4,0 kW