Libiąż

Instalacja: 5,18kWp.

Moduły:  LONGi 370 Wp

Inwerter: Solar Edge 4,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.