Imielin

Instalacja: 6,12kWp.

Moduły:  Ja Solar 340 Wp

Inwerter: Solar Edge 5,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.