Imielin

Instalacja: 4,62kWp.

Moduły:  Ja Solar 330Wp

Inwerter: Solar Edge 4,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.