Imielin

Instalacja: 9,86kWp.

Moduły: LG 350 Wp

Inwerter: Solar Edge 9 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.