Imielin

Instalacja: 7,48kWp.

Moduły:  LG 355 Wp

Inwerter: Solar Edge 7,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.