Czubrowice

Instalacja: 9,58 kWp.

Moduły: LG 355 Wp

Inwerter: Solar Edge 10,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.