Chełm Śląski

Instalacja: 5,68kWp.

Moduły:  LG 355 Wp

Inwerter: Solar Edge 9,0 kW wraz z optymalizatorami mocy.

Optymalizacja pracy każdego modułu osobno.